Frivilligcentre i Vejle Kommune                     Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

 

Velkommen       Frivilligcenter Jelling      Oversigt over frivilligt arbejde       Frivilligrådet       Senior     Aktuel orientering      Links  

------

.

Årsmøde

Årsberetning

Generalforsamling

-

.

 

 

  -

 

                 

..

8/11 2018

Persondataloven.

Den  25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning i kraft som dansk lov.  Forordningen gælder foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder.

 

Formål;

Formålet med forordningen/persondataloven er at beskytte  EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssig brug . Derudover er hensigten, at der skal være ens regler på området  i alle EU-lande.  Den nye forordning stiller en række krav til foreninger, organisationer, virksomheder og offenlige  indstanser, som gør brug af personoplysninger og persondata.

Personoplysninger kan deles i 3 kategorier;

* Følsomme personoplysninger  (eks ; race, politisk, religiøs tilhørsforhold mm.)

*  Straffedomme, lovovertrædelser, CPR , børneattester  o.lign.

*  Almindelige  personoplysninger (eks.; navn, adr, tlf.,  email  , fødselsdato  ).

Bemærk ; Folketinget har vedtaget et lovforslag om en dansk særregel for CPR-nummer, det betyder, at CPR-numre skal behandles som følsomme personoplysninger.

Hvilke oplysninger er registreret hos  Frivillig-Center Jelling om  dig/din forening/interessegruppe ?

*  Navn, adresse, telefonnummer  og evt.  E-mail- adresse.

 

-2.

Hvis der er behov for  yderligere oplysninger;  f.eks. ved evt. lønudbetaling, kørselsgodtgørelse o.lign., hvor der kræves  cpr. og/eller kontoplysninger, skal foreligge  positiv tilsagn  herom.

 

Hvad er formålet med at have disse oplysninger hos FrivilligCenter Jelling ?

* at kunne udsende information om  relevante aktiviteter/tilbud  til din forening/ interessegruppe.

* at orientere om relevante lovændringer/eksempelvis krav til ansøgning om § 18 midler  o.lign.

* at orientere generelt om diverse tiltag inden for den frivillige verden.

 

Vores Pligt.

FrivilligCenter Jelling er  dataansvarlig , og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i opverensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte  FrivilligCentrets dataansvarlige , som er ;

kontaktperson ;                   Nis Bruun      Bakkedraget 29, 7300 Jelling

telefon :        30321588      E-mail ;  signeb@jellingnet.dk

 

Dine/ jeres forenings/interessgruppes rettigheder:

*  Du / din forening/interessegruppe  har til enhver tid ret til at få  indsigt i, hvilke oplysninger FrivilligCenter Jelling har registreret.

*  Du/ din forening/ interessegruppe har til enhver tid ret til at få foretaget rettelser/ sletning af registrerede oplysninger.

-3.

Samtykke.

FrivilligCenter Jelling  har vedrørende dig og din  forening/intersssegruppe udelukkende registreret   oplysninger  hjemmehørende under,,,

almindelige personoplysninger

,, og  mener derfor, at lovens bestemmelser er opfyldt,  idet vi  forpligter os til at slette  oplysninger , når disse ikke er relevante/ korrekte.

 

Med mindre vi hører indsigelser fra dig/din forening/interessgruppe  inden  1. december 2018, betragter FRivilligCenter det som en accept af de beskrevne  vilkår.

Jelling den   o8.11.2o18

FrivilligCenter Jelling

.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Telefontjenesten i Jelling                5/4-2017

"Kan du have en god dag."

Sådan en hilsen får vi vist næsten allesammen af kassedamen, når vi har betalt og skal have vores varer med os. Vi tænker ikke så meget over det, men svarer vel som regel:”Tak i lige måde ".

Hver morgen er der en lille gruppe aleneboere her i Jelling, der bliver ringet op af en af os i Frivilligcenter Jellings telefontjeneste, og får samme hilsen overbragt i telefonen:  "Kan du have en god dag.”

Tryghedsopkald, kalder vi det, og vi tror på, at vores lille morgenring betyder noget for den enkelte, og at vores beskedne indsats har værdi.

Vi er seks modne ( nogle vil måske kalde os overmodne ) kvinder om jobbet, og vi hygger os i hinandens selskab, når Gudrun, som er vores chef og tovholder, kalder til møde hvert kvartal. Vi skiftes til at have brød med, snakken går som kæp i hjul fra første minut, og der er aldrig mangel på gode grin og sjove historier fra det virkelige liv. Vi når selvfølgelig også at følge dagsordenen og lægge ny vagtplan, men det er som regel hurtigt overstået og bragt i orden.

.

.

Lyder det ikke hyggeligt? Ser det ikke hyggeligt ud?

Vi er så aldeles tilfredse med vores lille telefongruppe, men vi praler ikke med det !!!

BD

 

 

  Frivilligcenter Jelling    Tlf:21175451               Hjemmeside:   www.frivilligcenterjelling.dk