Frivilligcentre i Vejle Kommune             Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

 

Velkommen       Frivilligcenter Jelling      Oversigt over frivilligt arbejde       Frivilligrådet       Senior     Aktuel orientering      Links  

------

.

Årsmøde

Årsberetning

Generalforsamling

 

-

.

 

 

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    .

Årsmøde i Frivilligcenter Jelling

tirsdag den 5. marts 2019, kl. 19,00

På Højagercentret , Ringvejen 1.  7300 Jelling

 

Dagsorden iflg. vedtægter

 

Efter generalforsamlingen et indlæg ved ;

Fhv.  minister  ; Frode Nør Christensen ,  Jelling

Emne ;  Det blev et anderledes liv..

Frivilligcentret er vært ved et let traktement.

Alle er velkomne.

Tilmelding  senest  torsdag  den  1. marts til ;

Nis Bruun , mail ;  signeb@jellingnet. dk .eller

Hanne Basse , mail  ;  basse@jellingnet.dk

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Generalforsamling ved årsmøde, 6. marts, 2018

 

          Dagsorden med referat:

 

  1.   Valg af dirigent. Ernst Hoffmann.
  1.   Valg af stemmetællere. Udsat til evt. behov.
  1.   Formandens beretning v. Nis Bruun.. Taget til efterretning .
  1.   Regnskab for 2017 v. Ole Nielsen. Godkendt.
  1.   Indkomne forslag- Ingen.
  1.   Valg…følgende er på valg:

Bestyrelsen:

Gudrun Møller (ønsker ikke genvalg) og Ole Nielsen

Ole Nielsen bliver genvalgt

Nyalgt til bestyrelsen bliver: Mette Rahbek

 

Suppleant:

Bodil Dupont er indtrådt i bestyrelsen for Dorrit Jürgensen.

Nyvalgt suppleant bliver: Hanne Basse Jensen

 

Revisorer:

Lis Andersen bliver genvalgt

Lynge Stenager fortsætter

 

  1.   Eventuelt.

Formanden takker Dorrit og Gudrun for deres arbejde i bestyrelsen og kvitterer med et par flotte kurve.

Ernst Hoffmann spørger til evt. nye initiativer – det afføder forslag om et tættere samarbejde med det nye lokalråd.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Frivilligcenter Jelling    Tlf:21175451               Hjemmeside:    www.frivilligcenterjelling.dk