Frivilligcentre i Vejle Kommune             Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

 

Velkommen       Frivilligcenter Jelling      Oversigt over frivilligt arbejde       Frivilligrådet       Senior     Aktuel orientering      Links  

------

.

Årsmøde

Årsberetning

Generalforsamling

 

-

.

 

 

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    .

 

Generalforsamling ved årsmøde, 6. marts, 2018

 

          Dagsorden med referat:

 

  1.   Valg af dirigent. Ernst Hoffmann.
  1.   Valg af stemmetællere. Udsat til evt. behov.
  1.   Formandens beretning v. Nis Bruun.. Taget til efterretning .
  1.   Regnskab for 2017 v. Ole Nielsen. Godkendt.
  1.   Indkomne forslag- Ingen.
  1.   Valg…følgende er på valg:

Bestyrelsen:

Gudrun Møller (ønsker ikke genvalg) og Ole Nielsen

Ole Nielsen bliver genvalgt

Nyalgt til bestyrelsen bliver: Mette Rahbek

 

Suppleant:

Bodil Dupont er indtrådt i bestyrelsen for Dorrit Jürgensen.

Nyvalgt suppleant bliver: Hanne Basse Jensen

 

Revisorer:

Lis Andersen bliver genvalgt

Lynge Stenager fortsætter

 

  1.   Eventuelt.

Formanden takker Dorrit og Gudrun for deres arbejde i bestyrelsen og kvitterer med et par flotte kurve.

Ernst Hoffmann spørger til evt. nye initiativer – det afføder forslag om et tættere samarbejde med det nye lokalråd.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Generalforsamling på Årsmøde d. 22. februar, 2017.

       Dagsorden:

      1.     Valg af dirigent: Ernst Kristensen
2.     Valg af stemmetællere: Punktet bortfalder
3.     Beretning: Godkendt
4.     Regnskab: Godkendt
5.     Indkomne forslag: Ingen forslag
6.     Valg til styregruppen… på valg er:
        Nis Bruun
        Dorrit Jürgensen
        Arne Aggerholm (ønsker ikke genvalg)
        Valgt bliver Nis Bruun, Dorrit Jürgensen og Knud Dupont
        Valg til suppleant… på valg er:
        Margit Hoffmann (ønsker ikke genvalg)
        Valgt bliver Bodil Dupont
        Valg af revisorer… på valg er:
        Lis Andersen
        Ernst Kristensen (ønsker ikke genvalg)
        Valgt bliver Lis Andersen og Lynge Stenager
7.     Eventuelt: Tak for god ro og orden

 

Referent. Gudrun

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 


 

     Referat fra generalforsamling 8. marts, 2016.

   Dagsorden:

1.      Valg af dirigent. Valgt blev Ernst Kristensen

2.      Valg af stemmetællere. Senere, hvis det bliver aktuelt.

3.      Beretning. Formandens beretning (med indlæg fra Margit Hoffmann og Gudrun Møller) blev    godkendt.

4.      Regnskab 2015. Årsregnskab for 2015 fremlagt og godkendt.  

5.      Indkomne forslag. Ingen

6.      Valg.

 På valg til bestyrelsen: Gudrun Møller og Fritse Madsen / ønsker ikke genvalg

 Valgt: Gudrun Møller / genvalg og Ole Nielsen

 Valg af suppleant: Margit Hoffmann / genvalg

 Valg af revisorer: Ernst Kristensen og Lis Andersen /

 begge genvalgt

 

7.      Eventuelt.

 

    20. marts, ref. Gudrun Møller

 

.

.                                                       .                                                      

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Frivilligcenter Jelling    Tlf:21175451               Hjemmeside:    www.frivilligcenterjelling.dk