Frivilligcentre i Vejle Kommune             Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

Velkommen      Frivilligcenter Jelling      Oversigt over frivilligt arbejde      Links      Frivilligrådet


.

 

Adresseliste

Bestyrelse

Retningslinier for bestyrelsen

Brug Frivilligcentret

Årsmøde

 

 

 

 

 

 

 


      

 

 

Årsmøde i Frivilligcenter Jelling

torsdag den 21. marts 2024 kl. 18.30

i Gormshallen


Dagsorden iflg. vedtægter.
Alle frivillige foreninger og grupper
i tidligere Jelling kommune er velkomne.
Efter mødet foredrag ved Leif Fabricius med titlen:
"En sund sjæl i et sølle skrog." Aftenen afsluttes med
en lækker anretning fra Heine i Gormshallen.
Tilmelding til mødet senest den 13. marts er nødvendig af
hensyn til traktementet og kan ske på mail eller telefon til

Knud Dupont
Tlf. 71788989
knuddupont@hotmail.com

 

 

Referat af årsmøde

Årsmøde i FrivilligCenter Jelling torsd. 21.3.2024 i Gormshallen.

Knud Dupont bød alle velkommen (39 pers.) og vi startede med at synge “Hilsen til forårssolen”.

1.Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag: Karsten Kjær, som blev valgt og erklærede generalforsamlingen lovlig indvarslet.

2.Valg af stemmetællere: kun ved behov.

3.Formandens beretning. V. Knud Dupont: Frivilligcentret lever stadig et stille liv. Vi håber, at nogen kan give os gode idèer, som kan give os motivation til at fortsætte opgaven. 

Vi motiveres også gennem samarbejdet med Frivilligcentrene i Give, Egtved og Foreningernes Hus i Vejle. Vi mødes 3-4 gange årligt i Fælles Forum og udveksler idèer og erfaringer. Herudover også 3-4 årlige møder i Frivilligrådet. 

Jelling er heldigvis en aktiv by med mange frivillige grupper og aktiviteter. Alle disse mindre foreninger drives af ildsjæle, som kan selv uden vores hjælp. Der er stort set aktiviteter for enhver smag og interesse. Hvis der alligevel skulle være nogle med interesse for nye aktiviteter, vil vi gerne vide det op hjælpe med opstart. 

Vi har i vores styregruppe bl.a. drøftet det, man i flere andre byer kalder : Herreværelset. Kunne det være et ønske og en mulighed i Jelling? Et mødested for mænd 60+ til socialt samvær, snak, små foredrag og fælles spisning.....Vi håber, at nogen kunne have lyst til at hjælpe med opstart. Knud fortalte også om vores deltagelse i “Danmark spiser sammen” i uge 45 – Tarteletfest.... i samarbejde med UCL Jelling. Deltagelsen var en succes, mellem 150-200 deltog. Også årets julekoncert i dec. på Seminariet blev omtalt, også en stor succes ! 

Desværre blev “Kirsten`s Køkken” på Højagercentret lukket af Vejle Kommune. Heldigvis kan vi nu benytte os af Gormshallen`sCafè og faciliteter, når vi skal holde større møder. Vi benytter stadig vores kontor på Højagercentret til interne møder. 

Vi forsøgte i 2023 med en rundspørge til alle vore foreninger om forslag til en fælles aktivitet – som en påskønnelse for den frivillige indsats. Desværre fik vi kun respons fra 3, så vi valgte at lægge planen på hylden igen, og tog det som et udtryk for manglende interesse. Måske tager vi det op igen senere. Vi er stadig indstillede på at hjælpe økonomisk i det omfang, vi kan og må, hvis gode forslag sendes til FrivilligCenter Jelling.

 Værktøjskassen er stadig et hit. Mange henvendelser – ca. 40-50 årligt. Ole Nielsen tager sig af IT, TV, telefoner og lign., mens Knud Dupont hjælper med boremaskinen, søm og skruer. Nogle ville i vinterens løb også gerne have hjælp til snerydning. Der må vi dog melde “hus forbi”.

Til sidst en OPFORDRING TIL ALLE: Sørg for at beskrivelsen af jeres forening/aktivitet og navne på jeres kontaktpersoner bliver ajourført på vores hjemmeside !! Det gøres lettest ved at kontakte vores webmaster, Lynge Stenager, på tlf. 21241086.

Tak til dirigent Karsten Kjær, revisor Lis Andersen og webansvarlig Lynge Stenager. Formandens beretning blev taget til efterretning.

4.Fremlæggelse af revideret regnskab for 2023 v. Ole Nielsen. Vi modtog 33t. Kr. I §18 midler plus 1.500 kr. I tilskud til tarteletdag. Status 31.12.23 : Indestående 64.200 kr. Årets overskud 3.737 kr.  Formue 1/1.2024: 67.937 kr. Regnskabet gennemgået og revideret af Lis Andersen og Lynge Stenager. Anne Mette Dahm fortalte, hvad §18-midler må bruges til. Aksel Kristensen (Højagercentrets Vennekreds) synes, at vi skal gøre noget for de frivillige. Regnskabet blev godkendt.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er Aase Skovgaard, Bodil Dupont og Knud Dupont. Alle modtager genvalg. I lige år afgår 3 medlemmer. Aase, Bodil og Knud blev alle genvalgt.

6. Valg af suppleant – forslag Anne Mette Dahm – modtager genvalg og blev genvalgt.

7.Valg af revisorer – Er på valg hvert år. På valg er Lis Andersen og Lynge Stenager- begge modtager genvalg og blev genvalgt.

8.Evt. Igen en lille snak om sidste års udflugt, som vi foreslog, men få viste interesse.

Karsten Kjær afsluttede generalforsamling med tak for god ro og orden.

Vingaver uddeltes til Karsten Kjær, Lis Andersen og Lynge Stenager.

9.Foredrag v. Leif Fabricius med titlen: En sund sjæl i et sølle skrog. Et humorfyldt og tankevækkende foredrag om at have humoren med sig op i alderen og de skavanker og handicaps, man kan få i tidens løb. Leif er selv hørehandikappet. Han fortalte mange sjove anekdoter. Anekdoter, man som handicappet selv kan komme med, så de bliver sjove.....Læg år til liv, men også vigtigt at lægge liv til år. Efter en times underholdende foredrag afsluttede vi aftenen med en dejlig anretning (tærter og salater, kage og kaffe) fra Gormshallens Køkken.

 

Referent: Hanne Basse Hjortsballe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Hjemmeside: www.frivilligcenterjelling.dk