Frivilligcentre i Vejle Kommune             Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

Velkommen      Frivilligcenter Jelling      Oversigt over frivilligt arbejde      Frivilligrådet       Senior     Aktuel orientering       Links


.

Årsmøde

Årsberetning

Generalforsamling

 


      

 

                 Årsmøde på Højagercentret den 6. marts, 2018

 

Frivilligcentret i Jelling har afholdt årsmøde med generalforsamling.

Udtrådt af bestyrelsen er Dorrit Jürgensen og Gudrun Møller.

Nyvalgte er Mette Rahbek og Hanne Basse Jensen.

Birgitte Romme Larsen, antropolog ved Københavns Universitet, gav et spændende oplæg om forholdet mellem asylcenter og lokalsamfund i Jelling.


Birgitte Romme Larsen

Asylcentret i Jelling er det ældste boligcenter i Danmark.

Birgitte var blevet opmærksom på, at der i Jelling tilsyneladende ikke var de traditionelle bekymringer ved at rumme et asylcenter. Hun søgte om 3 års løn for at undersøge dette nærmere, og blev mødt med spørgsmålet: ”Hvordan vil du få 3 års løn til noget, der ikke er et problem?”

Projektet gik ud på: ”Hvad kan vi lære af et ikke-problem?”

For at blive klogere på spørgsmålet ville Birgitte tale med byens borgere, og hun opstillede en bod på torvet: ”Jelling, stik mig en fortælling.” Hun spurgte folk, som kom forbi: ”Hvornår tænker du over, at her er et asylcenter?” Et typiske svar var: ”Du får ikke noget i kassen, for vi har ingen problemer.” Et svar lød: ”Når bommen for toget går ned, og jeg ser folk fra asylcentret, som også venter, så tænker jeg på, hvor de mon kommer fra, og hvor de skal hen.”

Dagen før det amerikanske præsidentvalg ville en avis bringe en konkret historie om noget, man positivt kunne spejle sig i – gerne en lidt chokerende hverdagshistorie.

Det blev historien om en far, som afleverer sit barn i en vuggestue, der ligger midt i et asylcenter i Jelling Det medførte indslag i TV-avisen og link til facebook, som blev læst af 800.000 personer.

Efter denne artikel fik Birgitte nogle svar, som lød: ”Vi i Jelling er noget særligt.”

Indtil videre tyder svar fra mange involverede parter på, at meget handler om gensidighed mellem personer og institutioner: Vi bor dør om dør, vi bruger hinandens ting, vi bygger skaterbane sammen.

Asylcentret er en institution i det samlede billede af Jelling.

 

GM

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Referat fra årsmødet 2017
.

Frivilligt arbejde og trivselsgrupper.
Jelling Frivilligcenter har afholdt årsmøde med generalforsamling.
På generalforsamlingen redegjorde formanden for frivilligcentrets arbejde i det forløbne år og takkede de frivillige for tid og lyst til at påtage sig mange forskellige opgaver inden for det frivillige sociale område.
Formand Nis Bruun fremhævede i sin beretning, at en vigtig opgave for et frivilligcenter er at medvirke til at formidle nye tilbud og muligheder inden for frivilligsektoren og at viderebringe ideer og ønsker til det politiske system.

På frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligcenterjelling.dk kan man læse om ca. 30 forskellige aktiviteter, som foregår i lokalområdet.

Ved valg til styregruppen ønskede Arne Aggerholm ikke genvalg. Han blev afløst af Knud Dupont. Margit Hoffmann ønskede ikke genvalg som suppleant. Valgt blev Bodil Dupont.

Efter generalforsamlingen fortalte Susie Kierkegaard, projektleder for trivselsgrupper på skoler i Vejle Kommune, om et meget spændende projekt, som har handlet om at give hjælp til børn med forskellige sociale problemer og deraf følelse af ensomhed. 

.

.

Mange skoler i kommunen har været med i projektet, og ca. 250 børn har haft glæde af at være med i trivselsgrupper. 17 af Vejle Kommunes 30 skoler har været involveret. Desværre er der ikke flere penge til projektet, men Susie Kirkegaard håber, at en del af skolerne er så fortrolige med opgaven, at de vil fortsætte ud over projektperioden.

Årsmødet sluttede på sædvanlig vis med at påskønne de frivilliges arbejde ved et let traktement, og her blev der lejlighed til at lære nye mennesker lidt at kende og få udvekslet spørgsmål og oplevelser.

Referent: Gudrun Møller

.

. ----------------------------------------------------------------

 

 

Årsmøde i Jelling Frivilligcenter 2016

 

Jelling Frivilligcenter har afholdt årsmøde , hvor centrets styregruppe berettede om
arbejdet i det forløbne år. Repræsentanter fra de mange foreninger, grupper og personer, der yder en frivillig indsats på forskellig vis, var mødt  og fik en orientering om  aktiviteterne  i det forløbne år. Centrets opgave er bl.a. at formidle kontakter mellem frivillige og viderebringe relevante informationer vedrørende frivilligsektoren. I det forløbne år har værktøjskassen været en del brugt til mindre opgaver af forskellig  art. Ledsagerordningen har der også været bud efter, telefontjenesten og besøgsvennerne, begge i samarbejde med Røde Kors, fungerer rigtig godt.

Kontakten til det politiske system  sker primært via Frivilligrådet, hvor  aktuelle emner behandles. Et emne, der har fyldt en del i drøftelserne i det forløbne år, er samspillet mellem det offentlige  og de frivillige. Hvordan skal dette samarbejde udformes fremover ?

Ved valg til styregruppen ønskede Fritze Madsen ikke genvalg, hun blev afløst af  Ole Nielsen. Formanden takkede Fritze for hendes tid i styregruppen, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig, din altid positive indstilling til opgaverne gør,at tingene går meget lettere. Velkommen til Ole, der jo kender "butikken" idet du  bl.a. er e`n  af værktøjskassens ekspert på det tekniske område.

Efter årsmødet fik  mødedeltagerne et inspirerende indlæg  af Gitte Frederiksen, formand for Voksenudvalget og medlem af Seniorudvalget.  Gitte  kom vidt omkring i den frivillige verden , dens betydning , muligheder og begrænsninger. Vejle kommunes visioner blev berørt og mødedeltagerne fik et lille indblik i, hvor omfattende et problemkompleks , der er tale om, og det blev pointeret, hvor vigtigt det er, at frivilligpolitikken udvikles i et samarbejde mellem ; frivillige, forvaltning og politikkerne.

 

Nis Bruun

Frivilligcenter Jelling

 

 
 

 Frivilligcenterjelling    tlf. 21175451                            Hjemmeside: www.frivilligcenterjelling.dk