Frivilligcentre i Vejle Kommune             Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

 

Velkommen       Frivilligcenter Jelling      Oversigt over frivilligt arbejde      Links       Frivilligrådet

-------

.

Adresseliste

Bestyrelse

Retningslinier for bestyrelsen

Brug Frivilligcentret

Årsmøde

 

 

 

 

 

  ....  
                                                                            Frivilligcenter Jelling

 

.

Kontoret er samlingssted for mange frivillige grupper og foreninger i lokalområdet.  
Foreninger og grupper med socialt formål kan benytte kontoret og dets faciliteter til møder, og deres formand/kontaktperson kan låne eller få udleveret nøgle til kontoret.

Hver torsdag i kontorets telefontid kan aftales et møde med en repræsentant fra bestyrelsen.
.

Frivilligcentrets formål :

At fungere som center for det frivillige sociale arbejde i Jellings lokalområde.

At styrke og udbygge det frivillige sociale netværk i Jellings lokalområde.
.

Frivilligcentrets aktiviteter:

Gennem et netværk af kontaktpersoner er frivilligcentret med til at formidle kontakt til de mange frivillige aktiviteter i lokalområdet. (Se oversigt over frivilligt arbejde på frivilligcentrets hjemmeside)
.

Frivilligcentret samarbejder med den forebyggende sundhedsvejleder, hjemmeplejen og Højagercentret om hjælp og støtte til borgere med forskellige behov.
.

Frivilligcentrets værktøjskasse, ledsage-og støtteordning og telefontjeneste udfører  mindre opgaver for folk og er samtidig med til at give gode hverdagsoplevelser og skabe sociale relationer.

 

 

.

.                                                       .                                                      

 

                 Hjemmeside:   www.frivilligcenterjelling.dk