Frivilligcentre i Vejle Kommune             Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

 

  Velkommen       Frivilligcenter Jelling       Oversigt over frivilligt arbejde        Frivilligrådet       Senior     Aktuel orientering      Links


.

 

Billard på Højagercentret

Bisidderordningen

Blomsterbinding

Bridge for seniorer

Børns fælles haver-dyrskuer

Dansk flygtningehjælp

Fitness-centret, Gormshallen

Frivillige asylvenner

Gudstjeneste

Højagercentrets vennekreds

Håndarbejdscafeen

Idræt i dagtimerne

It-klubben

Jelling folkedansere

Jellingegnens seniorklub

Krocket på Højagercentret

Kræftens bekæmpelse

Ledsageordning

Lungetræning

Patchwork

Pentanque, Højagercentret

Polioforeningen

Red barnet-projekt børnetøj

Røde Kors besøgstjeneste

Røde Kors telefontjeneste

Røde Kors vågetjeneste

Sang og oplæsning, Højagercentret

Senioridræt og samvær under JFS

Seniorkor

Ud at gå

Værktøjskassen

Whist

.

..

 

Tilbud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk flygtningehjælp i Jelling

 

 

 

Dansk flygtningehjælps arbejde i området bygger på en samarbejdsaftale med tidligere Jelling - nu Vejle Kommune om lokalt integrationsarbejde.

Samarbejdsaftalen bygger på, at frivillige inden for DFH beskæftiger sig med aktuelle opgaver, som kan lette integrationen for flygtninge og indvandrere i kommunen, og at kommunen støtter det frivillige arbejde økonomisk.

 

Hjælpen udmøntes typisk i:

Lektiehjælp/samtaletræning

Kontaktfamilieordninger

Hverdagsrådgivning (praktiske problemer, skrivelser, uddannelse)

Ledsageordninger (læge, psykolog, sygehus, butikker)

Introduktion til fritidsaktiviteter.

 

Målgruppe

 

 

 

 

Målgruppen er flygtninge og indvandrere, som har fået opholdstilladelse i Danmark, og som har fået bopæl i Jellings lokalområde.

 

Formål

 

 

 

Formålet er at lette integrationen for flygtninge og indvandrere i kommunen.

 

Kontaktperson

 

 

Gudrun Møller

 

Adresse

 

 

Østervænget 12, 7300 Jelling

 

Telefon

 

 

75871431

 

E-mail

 

 

 

gkm@jellingnet.dk

 

 


.

............

             Frivilligcenter Jelling    Tlf:21175451               Hjemmeside: www.frivilligcenterjelling.dk